Dec 2014
Jan 2015
Feb 2015
Maa 2015
Apr 2015
Mei 2015
Jun 2015
Jul 2015
Aug 2015
Sep 2015

Enschede is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Peter den Oudsten is eind 2014 vertrokken naar Groningen en nu is Fred de Graaf waarnemend burgemeester.

Iedereen kan solliciteren naar het burgemeesterschap van Enschede. Op basis van de profielschets is een vacaturetekst opgesteld. Daarnaast zijn er diverse documenten die voor de toekomstige burgemeester van belang kunnen zijn. Op deze site vindt u links naar deze documenten, zodat mogelijke kandidaten zich alvast kunnen inlezen. Vindt u dat er een bepaald document ontbreekt? Mail dan dit document naar info@053zoekt.nl.

Om de inwoners van Enschede te betrekken bij de zoektocht naar een burgemeester hebben TV Enschede FM en TC Tubantia samen een vragenlijst online gezet. Deze vragenlijst is in korte tijd ingevuld door ruim 2100 mensen. U vindt de resultaten op deze site, net als de uitzendingen van TV Enschede hierover en de artikelen in de Twentsche Courant Tubantia. Naast deze vragenlijst heeft een werkgroep input gekregen van organisaties binnen en buiten de gemeente Enschede en daarnaast gesproken met andere belanghebbenden. Met al deze input is een profielschets voor de nieuwe burgemeester opgesteld. Deze vindt u ook op deze site.